Het is goed om af en toe weer scherp te krijgen waarom we groenbemesters toepassen. Deze keer is er de focus op bladrammenas. We passen sinds de jaren ‘80 steeds meer bladrammenas toe in onze bouwplannen. Maar waarom eigenlijk? Hieronder de 5 beste redenen.

  1. Onkruidonderdrukking is door de enorm snelle aanvangsgroei van bladrammenas een belangrijke eigenschap. De bodem wordt snel bedekt en heeft daardoor een goede onkruidonderdrukking. Vooral op gronden met veel onkruiddruk en een steeds beperkter chemiepakket een belangrijk doel.
  2. Verschillende aaltjeresistenties in een plant. De multiresistente bladrammenas Cordoba heeft zowel een bietencysteaaltjes resistentie (BCA 1) alsook een resistentie voor Meloidogyne chitwoodi en fallax. Bladrammenas is de ideale groenbemester om vermeerdering van genoemde aaltjes te voorkomen en zelfs te reduceren.
  3. Hoge biomassa productie. Bladrammenas groeit snel, maakt veel wortels en produceert veel groene loofmassa. Dit draagt bij aan het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. Een bladrammenas gezaaid in de eerste week van augustus kan 1300 tot 1600 kg effectieve organische stof per hectare produceren. Dit is vergelijkbaar met ca. 8 ton GFT compost.
  4. Maximaal beperken van stikstof uitspoeling. Bladrammenas voorkomt stikstof uitspoeling met 49 tot 73%. Dit wijst recent onderzoek uit waar naast de WUR ook Vandinter Semo bij betrokken is geweest.
  5. Bladrammenas voedt het bodemleven. Bladrammenas geeft doormiddel van haar wortels exudaten af, deze suikers en zuren voeden en activeren het bodemleven. De plant kan op deze manier specifieke schimmels en bacteriën stimuleren of onderdrukken. De bodem blijft hierdoor actief en weerbaar.

Vijf belangrijke redenen om voor bladrammenas te kiezen als groenbemesterkeus voor 2023. Het is belangrijk om ruim voor het zaaien helder te krijgen met welke reden een groenbemester wordt ingezet. Bepaal aan de hand van deze doelen de juiste groenbemester voor uw bodem.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen