1. Home
  2. Bodemleven

Dossier: Bodemleven

Het bodemleven heeft een belangrijke invloed op de groei van planten. Voedingsstoffen die nodig zijn voor de planten, worden vrijgemaakt uit organische mest, gewasresten en groenbemesters door het bodemleven. Het bodemleven vervult daarnaast ook nog andere functies zoals een luchtige bodemstructuur en weerbaarheid tegen bodemgebonden ziekten en plagen. Een gezonde bodem bevat veel en divers bodemleven en het grootste deel daarvan is betrokken bij de bodemkwaliteit. Hoewel het meeste bodemleven niet met het blote oog waarneembaar is, is het effect ervan merkbaar.

Bij geploegde gronden is er vaak een hogere biologische activiteit in de bouwvoor. In niet-geploegde gronden concentreert het bodemleven zich meestal in de toplaag (5-7 cm) van de bodem.

In de directe nabijheid van de wortels bevinden zich veel organismen die leven van de buitenste delen van de wortels die continu afsterven. In kruimelige aggregaten, waar lucht en voedsel aanwezig zijn, komt plaatselijk een hogere activiteit voor. Ook op plaatsen waar organische mest en plantenresten aanwezig zijn, is er vaak sprake van een hogere activiteit. Daarnaast komen er ook meer organismen voor in wormgangen. Door deze lokale verschillen bevindt het merendeel van het bodemleven zich slechts in 10% van het totale volume van de grond.

Top artikelen
Top video's
Niets gevonden.

Artikelen binnen dit dossier

BodemstructuurBodemleven
Nieuws & Blogs

‘Weerbare bodem wordt steeds belangrijker’

Hoe gezonder de bodem, hoe weerbaarder de plant. Dat is niets nieuws. Wel is de uitdaging om te zorgen voor een gezonde bodem groter dan ooit. Door toenemende weersextremen en…
Bodemleven
OnderzoekGroenbemesters

Groenbemester heeft grote invloed op bodemleven

De samenstelling van het bodemleven reageert sterk en heel specifiek op de groenbemesters die de teler zaait. Volgens onderzoeker Hans Helder van WUR maakt het enorm uit welke soort, zelfs…
Bodemleven
Groenbemesters

Bladrammenas beïnvloedt het bodemleven een jaar lang!

Bladrammenas beïnvloedt het bodemleven een jaar lang! Uit recent PPS onderzoek van de WUR Wageningen in samenwerking met o.a. Vandinter Semo blijkt dat specifiek bodemleven (schimmels en bacteriën) door groenbemesters…
BodemlevenOrganische stofNematoden
Onderzoek

Resultaten expertpanel De Weerbare Bodem

Uitslag enquête Expertpanel: thema Groenbemesters Toevoer organische stof allerbelangrijkste reden om groenbemesters in te zetten. Onlangs heeft het platform De Weerbare Bodem een enquête uitgestuurd om inzicht te krijgen in…
BodemstructuurBodemleven
Nieuws & BlogsOnderzoek

Leve de bodem! Een gezonde basis voor elke akker

Een mooi krantuitgave met resultaten en nieuws uit onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer. Onderwerpen: Prestatie van bodemmaatregelen, NKG stimuleert bodembiologie, meer grip op bodembiologie, beheersing van onkruid bij NKG en bio,…
Bodemleven
Onderzoek

15 jaar kennis uit bodemgezondheid

De systeemproef Bodemgezondheid op het WURproefbedrijf in Vredepeel richt zich op de beheersing van de meest voorkomende en meest schadelijke nematoden en bodemschimmels voor de teelten op lichte zandgronden. De onderzoekers…
Bodemleven
Onderzoek

Bodemgezondheidproef 2017-2020

Langjarig onderzoek aan het effect van (bodem)maatregelen en teeltsystemen op plant parasitaire nematoden, gewasopbrengst en bodemvruchtbaarheid (nutriënten) Groenbemesters kunnen geteeld worden met verschillende doelen, zoals organische stof aanvoer, recyclen en…