Dossier: Nematoden

Nematoden zijn een belangrijk aspect van de bodem en het bodemleven. Nematoden zijn doorzichtige, draadachtige organismen/wormpjes van minder dan een millimeter. Sommige soorten voeden zich met bacteriën, algen, schimmels of met andere nematoden. Ze spelen een enorm belangrijke rol in het afbraakproces van plantenresten.

Aaltjes zij vaak in het nieuws, niet in de laatste plaats om de negatieve kant van nematoden. Er zijn aaltjes die gewasgroei en kwaliteit ernstig kunnen verstoren. Deze aaltjes noemen we plantparasitaire aaltjes. Een aantal aaltjes hebben zelfs een quarantaine status waardoor er export restricties zijn als deze nematoden worden gevonden in het product of perceel. Gelukkig zijn de meeste aaltjes vriendelijk van aard. Er leven 20 tot 60 soorten aaltjes in de bodem, hiervan zijn 10 tot 20% schadelijk. Het is normaal dat er 10 tot 20 miljoen aaltjes per m2 voorkomen. Door beperkte gewasrotaties, grondsoort en brede waardplant status kunnen schadelijke aaltjespopulaties groeien en (financiële)schade toebrengen.

Om schadelijke nematoden te beheersen zijn er verschillende mogelijkheden. De meest voor de hand liggende is het slim roteren van gewassen. Gewasrotatie is een natuurlijke manier om schade te voorkomen, omdat het ene gewas aaltjes vermeerderd en het andere juist niet.

Groenbemesters spelen een belangrijke rol in het beheersen van aaltjes. Een aantal groenbemesters zijn veredeld met een aaltjes resistentie, de meeste bekende is het bietencysteaaltjes resistentie waarbij er een aaltjes doding plaats kan vinden van meer dan 90%. Er zijn ook groenbemesters zoals bladrammenas met een wortelknobbelaaltjes resistentie (meloidogyne chitwoodi/fallax). Groenbemesters zijn een goede en natuurlijke manier om aaltjes te beheersen.

Er zijn een aantal biologische middelen om schade aan gewassen te voorkomen. De meest vergaande manier van aaltjes bestrijden is het inunderen (onderwater zetten) van percelen. Aaltjes worden hierbij actief gedood door een zuurstofarme omgeving. Deze manier zorgt voor een zeer sterke afname van aaltjes (helaas ook van de goede aaltjes).

Top artikelen
Top video's
Niets gevonden.

Artikelen binnen dit dossier

Nematoden
Onderzoek

WUR start groot Europees onderzoek naar oprukkende aaltjes

Door klimaatverandering en genetische selectie komen wortelknobbelaaltjes steeds noordelijker in Europa voor en zijn cystenaaltjes moeilijker te beheersen. Deze parasieten vormen daarmee een toenemend gevaar voor aardappelen en tomaten. Om…
NematodenBodemlevenOrganische stof
Onderzoek

Resultaten expertpanel De Weerbare Bodem

Uitslag enquête Expertpanel: thema Groenbemesters Toevoer organische stof allerbelangrijkste reden om groenbemesters in te zetten. Onlangs heeft het platform De Weerbare Bodem een enquête uitgestuurd om inzicht te krijgen in…
Organische stofNematoden
Groenbemesters

5 goede redenen om bladrammenas in te zetten

Het is goed om af en toe weer scherp te krijgen waarom we groenbemesters toepassen. Deze keer is er de focus op bladrammenas. We passen sinds de jaren ‘80 steeds…
NematodenOrganische stof
Onderzoek

Bedrijfseconomische prestaties van bodemmaatregelen

Dit rapport geeft inzicht in het economische effect van verschillende bodemmaatregelen op zand- en dalgrond en dient als aanvulling op het rapport van Selin-Norén et al. (2022) en een update…
NematodenBodemchemieBodemstructuur
Onderzoek

Groenbemesters en groenbemestermengsels bij niet-kerende grondbewerking

Groenbemesters kunnen geteeld worden met verschillende doelen, zoals organische stof aanvoer, recyclen en vasthouden van nutriënten, opbrengst verbeteren van het hoofdgewas, onkruidonderdrukking, bodembedekking, biodiversiteit verhoging en bodemstructuur verbetering. Om te…
Nematoden
Onderzoek

De bodem, opnieuw in balans.

Met bodemmaatregelen minder schade door stuiven en aaltjes en hogere opbrengst. De bodem, weerloos én weerbaar. De bodem is misschien wel het belangrijkste hulpmiddel voor een boer. En toch… Hoe…
Organische stofNematodenBodemstructuur
Events

Groenbemesterdag | 22 september 2023

Datum: vrijdag 22 september 2023 Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur Locatie: Edelhertweg 1, Lelystad Thema: De tijd zal het leren! De groenbemesterdag is dit jaar te gast op het kleiproefveld…