Dossier: Organische stof

Organische stof heeft een spilfunctie in de bodem en wordt ook wel het ‘’zwarte goud’’ van de bodem genoemd. Organische stof beïnvloedt zowel de fysische (structuur, vocht), chemische (nutriënten) als de biologische (bodemleven) eigenschappen van de grond. Het heeft dus op veel aspecten in de bodem impact.

De weerbaarheid van de bodem wordt sterk bepaald door het organische stof gehalte en de kwaliteit hiervan. Voldoende en regelmatige aanvoer van organische stof betekent een betere vochtvasthoudend vermogen, een goede structuur, meer nalevering en buffering van nutriënten. Ook het bodemleven is gebaat bij een voldoende en gevarieerde aanvoer van organisch materiaal.

Om het organische-stofgehalte in de bodem op peil te houden, is het belangrijk dat er evenveel effectieve organische stof (EOS) wordt aangevoerd als er wordt afgebroken in de bodem. EOS is de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening nog over is in de bodem. Gewasresten, groenbemesters, compost en organische mest zijn belangrijke aanvoerbronnen voor organische stof. De afbraaksnelheid van organische stof hangt af van diverse factoren, zoals de aard van de organische stof, de grondsoort, weersomstandigheden en vochtgehalte.

Het complete technisch dossier over organische stof vindt u hier.

Top artikelen
Top video's
Niets gevonden.

Artikelen binnen dit dossier

BodemstructuurOrganische stof
Groenbemesters

De voordelen van het werken met een tussenvanggewas

Een tussenvanggewas kan diverse voordelen opleveren voor de landbouwer, op o.a. het gebied van erosie, onkruidbeheersing, voorkoming van uitspoelen van nutriënten en het bevordert de opbouw van organische stof. Het…
BodemlevenNematodenOrganische stof
Onderzoek

Resultaten expertpanel De Weerbare Bodem

Uitslag enquête Expertpanel: thema Groenbemesters Toevoer organische stof allerbelangrijkste reden om groenbemesters in te zetten. Onlangs heeft het platform De Weerbare Bodem een enquête uitgestuurd om inzicht te krijgen in…
NematodenOrganische stof
Groenbemesters

5 goede redenen om bladrammenas in te zetten

Het is goed om af en toe weer scherp te krijgen waarom we groenbemesters toepassen. Deze keer is er de focus op bladrammenas. We passen sinds de jaren ‘80 steeds…
NematodenOrganische stof
Onderzoek

Bedrijfseconomische prestaties van bodemmaatregelen

Dit rapport geeft inzicht in het economische effect van verschillende bodemmaatregelen op zand- en dalgrond en dient als aanvulling op het rapport van Selin-Norén et al. (2022) en een update…
NematodenOrganische stofBodemstructuur
Events

Groenbemesterdag | 22 september 2023

Datum: vrijdag 22 september 2023 Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur Locatie: Edelhertweg 1, Lelystad Thema: De tijd zal het leren! De groenbemesterdag is dit jaar te gast op het kleiproefveld…
Organische stof
Onderzoek

De waarde van organische stof

De waarde van organische stof Er wordt veel waarde toegekend aan effectieve organische stof. Er is zelfs onderzoek gedaan naar de waarde in euro’s. Het is sterk afhankelijk van het…