Dossier: Vochthuishouding

  • Vocht is essentieel voor een gezonde gewasgroei.
  • Te weinig of teveel vocht is schadelijk voor een ongestoorde groei en zorgt ervoor dat de plant kwetsbaarder wordt voor ziekten en insecten.
  • In poriën en organische stof wordt water opgeslagen.
  • Organische stof kan tot 20 keer zijn eigen gewicht aan water bevatten.
  • Toename van 1% organische stof  op zandgrond betekend 6 mm meer beschikbaar vocht.
  • Kleine poriën zorgen ervoor dat op met name kleigronden, vocht van diepere lagen via capillaire nalevering omhoog wordt getransporteerd naar wortelzone. 
  • Een ideale bodem bestaat voor de helft uit poriën en voor de helft uit vaste bodemdeeltjes.
  • Zowel poriën als organische stof zijn belangrijk voor de opslag van vocht in de bodem.

Door klimaatverandering komen er steeds meer extreme weersomstandigheden voor. Zowel erg natte als ook extreem droge periodes. Een goed buffering van vocht in de bodem is daarom belangrijker.

Door bodembewerking worden mechanisch poriën gevormd. Deze poriën zijn niet stevig. Poriën kunnen ook worden bevorderd door een actief bodemleven, vooral wormen hebben hierin een belangrijke plek. Poriën gevormd door bodemleven zijn stabieler en gaan minder snel kapot.

Aanvoer van organische stof is een andere manier om vochtbuffering in de bodem te vergroten. De meest logische aanvoerbronnen van organische stof zijn, organische mest, stro, compost en groenbemesters. Het extra voordeel van groenbemesters is ook dat het bodemleven wordt geactiveerd door wortels en wortelexudaten.

Top artikelen
Top video's
Niets gevonden.

Artikelen binnen dit dossier

VochthuishoudingBodemstructuur
Nieuws & Blogs

Vijf stappen voor herstel van de bodem!

Vijf stappen voor herstel van de bodem Een kletsnat najaar bemoeilijkte de oogst 2023 voor akkerbouwers. De werkzaamheden op het land hebben op veel plekken letterlijk en figuurlijk diepe sporen…
Vochthuishouding
Nieuws & Blogs

Het grondwatersysteem (RVIM)

Grondwater is het water dat zich tussen de vaste deeltjes in de ondergrond (zand, klei, silt, veen, leem) bevindt. Deze ruimten tussen bodemdeeltjes heten poriën. Wanneer poriën zijn gevuld met…
Vochthuishouding
Nieuws & Blogs

Bodemvocht meten voor betere kwaliteit en planning (NPPL)

Lees het volledige artikel van Nationale Proeftuin Precisielandbouw via deze link over het verbeteren van kwaliteit en planning bij de teelt door het plaatsen van bodemvochtstations. Bron: Nationale Proeftuin Precisielandbouw…