1. Home
  2. Groenbemesters

Groenbemesters

Groenbemesters hebben een sleutelrol in het weerbaar maken van de bodem. Ze zorgen voor aanvoer van organische stof, verbetering van de structuur en het voeden van het bodemleven. Daarnaast verbeteren ze de vochthuishouding, beheersen resistente groenbemesters aaltjespopulaties en kunnen ze voedingstoffen vasthouden en beschikbaar maken voor het volggewas. Om de weerbaarheid van de bodem te maximaliseren zullen op alle gebieden de bodem in topconditie moeten zijn. Door onderzoek en diverse artikelen houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

In de Whitepaper over Groenbemesters staat nog meer informatie, evenals op de website vandintersemo.nl

Top artikelen
Top video's
Bodemleven
OnderzoekGroenbemesters

Groenbemester heeft grote invloed op bodemleven

De samenstelling van het bodemleven reageert sterk en heel specifiek op de groenbemesters die de teler zaait. Volgens onderzoeker Hans Helder van WUR maakt het enorm uit welke soort, zelfs…
Bodemleven
Groenbemesters

Bladrammenas beïnvloedt het bodemleven een jaar lang!

Bladrammenas beïnvloedt het bodemleven een jaar lang! Uit recent PPS onderzoek van de WUR Wageningen in samenwerking met o.a. Vandinter Semo blijkt dat specifiek bodemleven (schimmels en bacteriën) door groenbemesters…
Organische stofBodemstructuur
Groenbemesters

De voordelen van het werken met een tussenvanggewas

Een tussenvanggewas kan diverse voordelen opleveren voor de landbouwer, op o.a. het gebied van erosie, onkruidbeheersing, voorkoming van uitspoelen van nutriënten en het bevordert de opbouw van organische stof. Het…
Organische stofNematoden
Groenbemesters

5 goede redenen om bladrammenas in te zetten

Het is goed om af en toe weer scherp te krijgen waarom we groenbemesters toepassen. Deze keer is er de focus op bladrammenas. We passen sinds de jaren ‘80 steeds…
Organische stof
Groenbemesters

Organische stof & Groenbemesters

Organische stof & Groenbemesters Groenbemesters zijn prima gewassen om organische stof toe te dienen. Deze gewassen zijn ontwikkeld voor de productie van veel biomassa in een korte tijd. Vooral bladrammenas,…
Bodemchemie
Groenbemesters

Actualisatie N-bemestingsrichtlijnen groenbemesters

Op de website handboekbodemenbemesting.nl zijn stikstofbemestingsrichtlijnen voor groenbemesters weergegeven. Per groenbemester wordt een range weergegeven voor de N-bemesting. In de praktijk is er behoefte aan een verfijning naar zaaidatum en…
Zonder categorie
Groenbemesters

Handboek groenbemesters

Het handboek heeft een kern (hoofdstuk 4 tot en met 7) waarin 23 groenbemesters worden besproken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan mengsels en een aantal soorten dat veel in…