1. Home
  2. Groenbemesters
  3. Pagina 2

Groenbemesters

Groenbemesters hebben een sleutelrol in het weerbaar maken van de bodem. Ze zorgen voor aanvoer van organische stof, verbetering van de structuur en het voeden van het bodemleven. Daarnaast verbeteren ze de vochthuishouding, beheersen resistente groenbemesters aaltjespopulaties en kunnen ze voedingstoffen vasthouden en beschikbaar maken voor het volggewas. Om de weerbaarheid van de bodem te maximaliseren zullen op alle gebieden de bodem in topconditie moeten zijn. Door onderzoek en diverse artikelen houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

In de Whitepaper over Groenbemesters staat nog meer informatie, evenals op de website vandintersemo.nl

Top artikelen
Top video's