Whitepaper

De sleutelrol van Groenbemesters.

Groenbemesters hebben een sleutelrol in het weerbaar maken van de bodem. Ze zorgen voor aanvoer van organische stof, verbetering van de structuur en het voeden van het bodemleven. Daarnaast verbeteren ze de vochthuishouding, beheersen resistente groenbemesters aaltjespopulaties en kunnen ze voedingstoffen vasthouden en beschikbaar maken voor het volggewas. 

Om de weerbaarheid van de bodem te maximaliseren zullen op alle gebieden de bodem in topconditie moeten zijn. Door onderzoek en diverse artikelen houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Hieronder de voordelen van groenbemesters in relatie tot bodemweerbaarheid;

Organisch stof aanvoer 1000-1500 kg EOS per hectare (bij tijdige zaai)
Beheersing van plantparasitaire aaltjes Bietencystenaaltjes, Pratylenchus Penetrans, Meloidogyne Chitwoodi/fallax
Voeden van bodemleven Onderhouden en activeren van het bestaande bodemleven. Hierbij worden vooral schimmelfamilies gestimuleerd.
Structuurverbetering Door het bedekt houden van de bodem is er minder verdichting van de toplaag. Wortels zorgen voor samenhang van bodemdeeltjes en een perfecte verdeling van organische stof.
Vasthouden van nutriënten Groenbemesters kunnen stikstof en andere elementen beschermen tegen uitspoelen en overdragen naar het volggewas. Uit recent meerjarig Nederlands onderzoek blijkt dat bladrammenas N uitspoeling voorkomt met 49 tot 73%
Onkruidonderdrukking Snel groeiende groenbemesters zijn een natuurlijke bestrijder van onkruid. Vooral met het wegvallen van chemische oplossingen wordt dit steeds belangrijker.

Onderstaande video verteld meer over de belangrijkste voordelen van groenbemesters met de focus op bladrammenas.

Weerbaarheid en biodiversiteit

Groenbemesters grijpen in op verschillende onderdelen van weerbaarheid. Uit recent onderzoek blijkt dat vooral bladrammenas, families van schimmels en bacteriën sterk kan stimuleren of onderdrukken. Er is langdurig effect meetbaar zelfs na de oogst van het hoofdgewas (aardappelen). Andere groenbemesters hebben een milder of gemiddeld effect op het bodemleven. Of bodemgeboden ziekten onderdrukt kunnen worden of de natuurlijke vijanden van bodempathogenen gestimuleerd kunnen worden is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat groenbemesters een uniek effect hebben op de bodem.

Naast biodiversiteit boven de grond is er nog veel meer bodemleven en diversiteit onder de grond. Het blijft hierbij belangrijk dat er gewassen groeien zodat het bodemleven wordt gevoed. Mengsels voegen niks extra toe aan de diversiteit in de bodem en zijn geen reden om mengsels te zaaien. De grond bedekt houden met een goed groeiend gewas is het belangrijk. Exudaten (suikers en zuren) die door groenbemesterwortels worden geproduceerd voeden het bodemleven, dit is een belangrijke voorwaarde voor een weerbaar en gezond bodemleven.

Meer informatie

  • Informatie op de aanbevelende rassenlijst is te vinden op rassenlijst.info
  • Vandinter Semo is een veredelaar van groenbemesters en heeft ook veel informatie beschikbaar op hun website. Een aantal jaren geleden is er een aaltjesalmanak gepubliceerd.
  • De website best4soil is een informatieve website met informatie over bodemgebonden ziekten.