Dit rapport maakt op een integrale manier, via de bodemfuncties en de toepasbaarheidsaspecten, inzichtelijk hoe losse bodemmaatregelen bij kunnen dragen aan beter bodembeheer. Met de integrale aanpak worden ook eventuele afwentelingen in kaart gebracht die kunnen optreden tussen functies of andere aspecten, zoals economische prestatie.

Direct naar het rapport.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen