1. Home
  2. Onderzoek

Onderzoek

Bodemleven
GroenbemestersOnderzoek

Groenbemester heeft grote invloed op bodemleven

De samenstelling van het bodemleven reageert sterk en heel specifiek op de groenbemesters die de teler zaait. Volgens onderzoeker Hans Helder van WUR maakt het enorm uit welke soort, zelfs…
Organische stofNematodenBodemleven
Onderzoek

Resultaten expertpanel De Weerbare Bodem

Uitslag enquête Expertpanel: thema Groenbemesters Toevoer organische stof allerbelangrijkste reden om groenbemesters in te zetten. Onlangs heeft het platform De Weerbare Bodem een enquête uitgestuurd om inzicht te krijgen in…
BodemlevenBodemstructuur
Nieuws & BlogsOnderzoek

Leve de bodem! Een gezonde basis voor elke akker

Een mooi krantuitgave met resultaten en nieuws uit onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer. Onderwerpen: Prestatie van bodemmaatregelen, NKG stimuleert bodembiologie, meer grip op bodembiologie, beheersing van onkruid bij NKG en bio,…
Organische stofNematoden
Onderzoek

Bedrijfseconomische prestaties van bodemmaatregelen

Dit rapport geeft inzicht in het economische effect van verschillende bodemmaatregelen op zand- en dalgrond en dient als aanvulling op het rapport van Selin-Norén et al. (2022) en een update…