De “Adviesbasis voor de bemesting van grasland en voedergewassen” is bedoeld voor laboratoria voor grondonderzoek ten behoeve van hun bemestingsadvisering, voorlichtingsdiensten, handel, industrie, onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij ook bedoeld voor de praktische boer die behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie omtrent bemesting.

Het gehele advies is hier te lezen.

Bron: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen p.a. Wageningen Livestock Research.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen