1. Home
  2. Nematoden
  3. BEST4SOIL – Een praktijknetwerk voor het delen van kennis over preventie en beheersing van bodemgebonden ziekten

BEST4SOIL – Een praktijknetwerk voor het delen van kennis over preventie en beheersing van bodemgebonden ziekten

BEST4SOIL is een thematisch netwerk dat gericht op het verbeteren van kennisverspreiding over bodemgezondheid in Europa.

In alle deelnemende EU-landen wordt kennis verzameld over het effect van de teelt op het besmettingsniveau van bodemschimmels en nematoden (waardplantstatus) en over schadegevoeligheid van de belangrijkste gewassen voor deze organismen. Deze kennis wordt ondergebracht in een centrale database en via een beslissing ondersteunend systeem (kennistool) op internet beschikbaar gemaakt voor telers en adviseurs. Daarbij dient de webapplicatie www.aaltjesschema.nl van Wageningen UR als uitgangspunt. Deze applicatie helpt telers en hun adviseurs om slimme rotatieschemas/bouwplannen te ontwikkelen.

Het BEST4SOIL project organiseert een praktijknetwerk in twaalf landen, waarin telers, adviseurs, docenten en onderzoekers bij elkaar worden gebracht. Via dit netwerk wordt kennis over moderne niet-chemische beheersingsmethoden van bodemziekten met elkaar gedeeld.

BEST4SOIL  website

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen