Langjarig onderzoek aan het effect van (bodem)maatregelen en teeltsystemen op plant parasitaire nematoden, gewasopbrengst en bodemvruchtbaarheid (nutriënten)

Groenbemesters kunnen geteeld worden met verschillende doelen, zoals organische stof aanvoer, recyclen en vasthouden van nutriënten, opbrengst verbeteren van het hoofdgewas, onkruidonderdrukking, bodembedekking, biodiversiteit verhoging en bodemstructuur verbetering. Om te onderzoeken welke groenbemester het meest geschikt zijn om deze doelen te bereiken bij biologische en gangbare bedrijfsvoering onder NKG-omstandigheden, werden op drie locaties van 2015-2020 proeven aangelegd met monoculturen en een mengsel van diverse groenbemestersoorten. Japanse haver was voor veel doelen een geschikte groenbemester.

Het onderzoek en de resultaten zijn te lezen via deze link.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen