De tijd zal het leren!

De groenbemesterdag is dit jaar te gast op het kleiproefveld van de PPS Groenbemesters te Lelystad. Deze in 2023 gestarte PPS onderzoekt de integrale effecten van groenbemesters. Onderzoek richtte zich tot nu toe vaak op deelaspecten van de groenbemesterteelt, waardoor de integratie ontbrak. De verschillende gewenste effecten van een groenbemester kunnen echter tegenstrijdige eisen stellen aan de keuze van de groenbemestersoort(en) en het -management. Deze PPS levert de missende beslisregels voor groenbemesterkeuze en -management voor het optimaliseren van teeltsystemen; waarbij emissie van nutriënten wordt voorkomen, bodemstructuur verbeterd wordt, bodemgezondheid wordt verbeterd, koolstof wordt vastgelegd en inzet en emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de hoofdteelten worden verlaagd.

22 september zijn de eerste twee zaaitijdstippen verstreken en is er een assortiment aan groenbemesters te bewonderen en te bediscussiëren. Deze dag zullen onderzoekers en de betrokken partners uit de doeken doen hoe het project in elkaar zit en welke overwegingen er zijn om te komen op de juiste keuze en timing van de groenbemester. Waarbij het naast de keuze voor de groeiduur er ook gekeken wordt naar inwerkmethode. Het proefveld biedt de nodige ruimte om nieuwe groenbemesters of andere innovaties op het gebied van de groenbemesterteelt te laten zien.

Bekijk hieronder het volledige programma en meld je gratis aan voor De Groenbemesterdag op vrijdag 22 september a.s. in Lelystad.

https://www.akkerwijzer.nl/evenement/731539-thema-dag-de-groenbemesterdag-de-tijd-zal-het-leren–lelystad/

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen