Effect van groenbemesters en mengsels van groenbemesters op de besmetting met plant parasitaire aaltjes en gewasopbrengsten, in een veenkoloniaal bouwplan

Conclusies rapport: (gedeeltelijk)
Ook met een “late” zaai van T. patula, half juli tot half augustus, na de oogst van een graangewas kan een besmetting van het wortellesieaaltje nog sterk worden terugdrongen. Waarbij de besmetting ook na de volgteelt van aardappel (goede waard) en de slechte waard suikerbiet laag blijft en ook een tweede zetmeelaardappelteelt nog profiteert van het tagetes effect op de aaltjespopulatie. De sterke onderdrukking van het wortellesieaaltje door de teelt van tagetes (gezaaid half juli en half augustus) heeft geresulteerd in een betrouwbare verbetering van de zetmeelopbrengst……Meer lezen

Zie ook onderstaand video over het langjarig effect van tagetes (beterbodembeheer en innovatieveenkoloniën)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen