Groenbemesters kunnen geteeld worden met verschillende doelen, zoals organische stof aanvoer, recyclen en vasthouden van nutriënten, opbrengst verbeteren van het hoofdgewas, onkruidonderdrukking, bodembedekking, biodiversiteit verhoging en bodemstructuur verbetering. Om te onderzoeken welke groenbemester het meest geschikt zijn om deze doelen te bereiken bij biologische en gangbare bedrijfsvoering onder NKG-omstandigheden, werden op drie locaties van 2015-2020 proeven aangelegd met monoculturen en een mengsel van diverse groenbemestersoorten. Japanse haver was voor veel doelen een geschikte groenbemester. Voederwikke als monocultuur was binnen deze proef geen goede groenbemester. Het mengsel van groenbemestersoorten presteerde op alle doelen goed en vergelijkbaar met Japanse haver. In het mengsel werden de sterke kanten van de individuele groenbemesters gecombineerd.

Lees het gehele onderzoek via deze link.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen