De website ‘Handboek Bodem en Bemesting’ biedt adviezen en handvaten over bemesting en bodembeheer. Het handboek is vooral bedoeld voor telers, adviseurs en andere personen die betrokken zijn bij bemesting en bodembeheer in zowel de akkerbouw als vollegrondsgroenteteelt. Het handboek is samengesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV).

Het volledige handboek is in te zien via deze link.

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen