Grondwater is het water dat zich tussen de vaste deeltjes in de ondergrond (zand, klei, silt, veen, leem) bevindt. Deze ruimten tussen bodemdeeltjes heten poriën. Wanneer poriën zijn gevuld met water, heet dit grondwater. Het hoogste niveau van het grondwater wordt de grondwaterspiegel genoemd. Boven de grondwaterspiegel komt ook water voor. Op deze diepte zijn echter niet alle poriën gevuld met water, dit water heet bodemvocht. De aanvulling van het grondwater in Nederland wordt voornamelijk bepaald door neerslag en verdamping.

Alles over het belang van grondwater leest u hier.

Bron: RVIM

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen