Nieuws & Blogs

Top 3 artikelen

Bodemleven
Nieuws & Blogs

Bodemleven (Goedbodembeheer)

We maken u graag attent op de volgende publicatie van goedbodembeheer.nl waarin de veel voorkomende soorten uitgebreid worden beschreven met vorm en functie. Het bodemleven bepaalt zeer veel in de…
Bodemleven
Nieuws & Blogs

Bodemleven in de toplaag (Louis Bolk Instituut 2021/2022)

Springstaarten en mijten spelen een belangrijke rol in het bodemvoedselweb. Zij kunnen indicatoren zijn voor de kwaliteit van het bodemleven. Mogelijk is die kwaliteit lager in landbouwgronden dan in meer…
Bodemleven
Nieuws & Blogs

De bodem, daar is toch iets mee? (WUR 2022)

Het bodemleven is de biologische motor waardoor allerlei processen in de bodem actief bijdragen aan structuurverbetering en de beschikbaarheid van nutriënten. Er is geen enkel landbouwsysteem mogelijk zonder bodemleven. Schimmels…
NematodenBodemleven
Nieuws & Blogs

Gezondgewastool (WUR 2022)

Met deze Gezondgewastool kunnen akkerbouwers en adviseurs een overzichtelijk schema maken met bodemmaatregelen. Het schema geeft aan welke maatregelen effectief zijn om de gekozen bodempathogenen en bodemplaaginsecten te beheersen. De…