1. Home
  2. Nieuws & Blogs
  3. Pagina 4

Nieuws & Blogs

Top 3 artikelen

Bodemchemie
Nieuws & Blogs

Bemestingsadvies grasland en voedergewassen (CBVG 2022)

De “Adviesbasis voor de bemesting van grasland en voedergewassen” is bedoeld voor laboratoria voor grondonderzoek ten behoeve van hun bemestingsadvisering, voorlichtingsdiensten, handel, industrie, onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij ook…
Bodemchemie
Nieuws & Blogs

Handboek bodem en bemesting (CBAV 2022)

De website ‘Handboek Bodem en Bemesting’ biedt adviezen en handvaten over bemesting en bodembeheer. Het handboek is vooral bedoeld voor telers, adviseurs en andere personen die betrokken zijn bij bemesting…
Bodemstructuur
Nieuws & Blogs

Bodemstructuur en bodemvoedselweg (Prov Antwerpen 2022)

De link tussen bodemstructuur en het bodemvoedselweb. Een goede structuur is belangrijk voor een vruchtbare bodem. Dat het bodemleven belangrijk is bij vorming van deze structuur, wordt mooi weergegeven in…
Bodemstructuur
Nieuws & Blogs

Bodemstructuur (Wikiwijs)

De samenhang van de gronddeeltjes is zeer verschillend. Het is vooral de samenhang van de grond die haar meer of minder geschikt maakt voor plantengroei. Lees alles over bodemstructuur bij…
Bodemstructuur
Nieuws & Blogs

De bodemstructuur (Goed bodembeheer)

Situaties dat de bodem bijna onbeperkt doorwortelbaar is, komen vrijwel niet voor. Bij het bekijken van de wortels van planten valt direct op dat een schijnbaar nauwelijks verdichte kluit al…
Bodemstructuur
Nieuws & Blogs

Handboek bodem en bemesting-bodemstructuur (CABV)

Een bodem met goede fysische eigenschappen is zo opgebouwd dat er zowel kleine als grote poriën aanwezig zijn. In de kleine poriën wordt het vocht vastgehouden en de grote poriën…