1. Home
  2. Nieuws & Blogs
  3. Pagina 3

Nieuws & Blogs

Top 3 artikelen

Bodemleven
Nieuws & Blogs

Bodemleven in de toplaag (Louis Bolk Instituut 2021/2022)

Springstaarten en mijten spelen een belangrijke rol in het bodemvoedselweb. Zij kunnen indicatoren zijn voor de kwaliteit van het bodemleven. Mogelijk is die kwaliteit lager in landbouwgronden dan in meer…
Bodemleven
Nieuws & Blogs

De bodem, daar is toch iets mee? (WUR 2022)

Het bodemleven is de biologische motor waardoor allerlei processen in de bodem actief bijdragen aan structuurverbetering en de beschikbaarheid van nutriënten. Er is geen enkel landbouwsysteem mogelijk zonder bodemleven. Schimmels…
NematodenBodemleven
Nieuws & Blogs

Gezondgewastool (WUR 2022)

Met deze Gezondgewastool kunnen akkerbouwers en adviseurs een overzichtelijk schema maken met bodemmaatregelen. Het schema geeft aan welke maatregelen effectief zijn om de gekozen bodempathogenen en bodemplaaginsecten te beheersen. De…
Bodemchemie
Nieuws & Blogs

30 vragen & antwoorden over bodemvruchtbaarheid (WUR)

Bodemmineralen, sporenelementen en zuurgraad worden bodemchemie genoemd en zijn een belangrijk onderdeel van een weerbare bodem. Het zorgt in de eerste plaats voor de aanvoer van bouwstenen naar de plant.…
Bodemchemie
Nieuws & Blogs

Bladrammenas voorkomt stikstof uitspoeling!

Bladrammenas voorkomt stikstof uitspoeling met 49% tot wel 73%! Uit recent meerjarig Nederlands onderzoek blijkt dat bladrammenas veel stikstof opneemt en daardoor uitspoeling voorkomt. Vaak wordt gesteld dat vlinderbloemigen of…