Een kleine tweehonderd akkerbouwers en tuinders hebben woensdag de Bodemdag van CZAV en Delphy bij Proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat bezocht. Ze werden onder meer bijgepraat over bodemverdichting tegengaan en de voordelen van samengestelde drainage.

Specialisten van Delphy en CZAV praatten de bezoekers tijdens twee rondgangen bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodem- en waterbeheer. Een van de vier onderwerpen was het onlangs aangelegde systeem van samengestelde drainage bij de Rusthoeve, waar Nelis van der Bok, adviseur akkerbouw bij Delphy, alles over weet. ‘Hiermee kunnen we op 8 hectare zo’n 60 procent van wateroverschot in de winter, gemiddeld 350 millimeter, opvangen. Daarmee kan de Rusthoeve de gewassen van de vele proeven in het voorjaar van zoet water voorzien’, licht hij toe.

Dit is volgens Van der Bok geen pilot, maar noodzaak. ‘Wil je als proefbedrijf relevant zijn en blijven, dan moet je over voldoende zoetwater beschikken. Maar de Rusthoeve moet door de droge voorjaren en zomers steeds vaker water per schip aanvoeren. Dat is duur natuurlijk.’

Bassin

Proefboerderij Rusthoeve wil op korte termijn een bassin aanleggen om het opgevangen regenwater uit de samengestelde drainage in te bufferen. ‘Dit systeem is een oplossing voor elke situatie waarbij je niet kunt beregenen. Provincie Zeeland heeft daar een subsidieregeling voor opengesteld. Je ziet de laatste jaren in Zeeland dat steeds meer akkerbouwers de uienteelt laten vallen, omdat ze niet kunnen beregenen. Natuurlijk neemt zo’n bassin veel ruimte in beslag, maar dit is wel een strohalm.’

‘Je ziet de laatste jaren in Zeeland dat steeds meer akkerbouwers de uienteelt laten vallen’

Een ander thema dat volgens de evaluatie in de smaak viel, was bodemverdichting. ‘Een goede bodemstructuur is de grootste uitdaging voor jullie’, begint Pierre Cammaert van Delphy zijn verhaal. ‘Want zonder goede structuur is er geen goed bodemleven. Je kunt dan wel de beste groenbemesters zaaien, maar daar heb je niets aan als het plantje niet kan bewortelen.’

Zware machines

Boeren en tuinders moeten beter nadenken over de inzet van zware machines op het land. Cammaert: ‘Mooi zo’n rooier met grote bunker, maar niet zo mooi voor de bodem als die bunker helemaal volzit. En je moet ook goed nadenken over rijbewegingen op het land en het optimaal benutten van rijsporen. Dat vraagt ook om goede afstemming met de loonwerker.’

Cor van Oers, manager Akkerbouw en Vollegrondsgroente bij Delphy, blikt tevreden terug op de Bodemdag. ‘Uit de evaluatie komt een hoge tevredendheidsscore. Vooral de sessies over bodemverdichting, samengestelde drainage en groenbemesters vonden de bezoekers interessant. De opkomst was goed, ondanks het slechte weer en de afsluiting van de Vlaketunnel. Dit geeft wel aan dat akkerbouwers en tuinders het onderwerp belangrijk vinden.’

Bron: Nieuweoogst 3 november 2023

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen