Het beheren of verhogen van bodem organische stof is niet altijd makkelijk en nieuwe technieken passen niet elk jaar in elk bouwplan. Een groep onderzoekers van Wageningen Universiteit is op zoek naar praktische manieren om bodemkoolstof in de landbouw te beheren. Met een onderzoek proberen ze beter te begrijpen welke maatregelen wanneer waar passen.

Hiervoor hebben ze uw hulp nodig. Als boer speelt u een essentiële rol in deze verkenning. Doe mee met de enquête om de uitdagingen te ontrafelen, de gevolgen te ontleden en bij te dragen aan een genuanceerd begrip van bodemkoolstof-vastlegging in de context van duurzame landbouw in Nederland en Europa.

Het onderzoek
In dit onderzoek gaan ze in gesprek met boeren uit Nederland, Duitsland en Spanje. En ze verzamelen inzichten via vragenlijsten en interviews over de toepassing van groenbemesters, niet-kerende grondbewerking en agrobosbouw. Ook wordt er ingegaan op het toekomstperspectief en functionaliteit van wet- en regelgeving.

Uw ervaringen zorgen voor een meer genuanceerd begrip van praktische uitdagingen en kansen. Hierdoor komt het onderzoek beter in lijn met de realiteit van boeren vandaag. En daarnaast draagt het bij aan een evenwichtiger beeld van het potentieel voor bodemkoolstof- vastlegging in de akkerbouw.

Meedoen?
Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Bron: www.akkerbouwbedrijf.nl/ (18 december 2023)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen