1. Home
  2. Bodemchemie
  3. Bladrammenas vermindert uitspoeling en verhoogt de beschikbaarheid van stikstof.

Bladrammenas vermindert uitspoeling en verhoogt de beschikbaarheid van stikstof.

“Bladrammenas (en mengsels met hoofdbestandeel bladrammenas) verminderen uitspoeling en verhogen de beschikbaarheid van stikstof voor het hoofdgewas”

Lees via deze link het gehele rapport (ENG).

Onze belangrijkste bevindingen zijn:

  • Japanse haver en Bladrammenas zijn de meest productieve groenbemesters in deze proef
  • In mengsels bepaald het dominante soort het uiteindelijke resultaat.
  • De meest stikstof spoelde uit in het najaar en winter tijdens het groeiseizoen van groenbemesters
  • Bladrammenas (bladrammenas mengsels) zijn de meest effectieve groenbemesters. Ze beperken de stikstofuitspoeling met 49% tot 73%

Our key findings are:

  • Oats and radish were the most productive cover crop species.
  • Mixture performance was governed by species dominance within the mixture.
  • Most N leaching occurred in autumn and winter during the cover crop growing period.
  • Radish and radish-based mixtures were the most effective cover crops as they reduce N leaching by 49-73%.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen