De waarde van organische stof

Er wordt veel waarde toegekend aan effectieve organische stof. Er is zelfs onderzoek gedaan naar de waarde in euro’s. Het is sterk afhankelijk van het bouwplan, totale bodemvruchtbaarheid en grondsoort.

Voor graslandproductie op zandgrond mag een kg EOS € 0,50 kosten (bron: van Eekeren e.a., 2010).

Janjo de Haan van PPO-WUR rekende voor akkerbouwbedrijven op zandgrond uit dat een kg EOS € 1,- mag kosten. Voor een akkerbouwbedrijf op zand levert een vroeg gezaaide bladrammenas voor 1600 euro aan waarde in de bodem!

Voor kleigronden liggen deze waarden op ongeveer € 0,40 per kg uitgaande van een intensief bouwplan.

Meer weten? Lees het artikel “organische stof is meer waard dan je denkt”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen