Weerbaardere bodem

In een weerbare bodem worden ziekteverwekkers geremd in hun ontwikkeling en is de schade aan het gewas beperkt. Bodemleven speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe kan dit bodemleven gestimuleerd worden en levert dit een weerbaardere bodem op? Hoe zetten we deze kennis om in effectieve maatregelen waarmee telers hun bodemweerbaarheid kunnen verhogen?

Bekijk de presentatie van Joeke Postma: ‘De bodem leeft! Hoe draagt bodemleven bij aan een weerbare bodem bij de teelt van gewassen?

Bodem voedt de plant en de plant voedt de bodem

De bodem voedt de plant is in de biologische landbouw een belangrijk uitgangspunt. Maar andersom voedt ook de plant de bodem. Planten beïnvloeden de bodemstructuur, maken actief nutriënten vrij uit de bodem en beïnvloeden het bodemleven. Hoe kunnen we gewassen, groenbemesters en specifieke rassen benutten om van dit mechanisme gebruik te maken en onze bodemvruchtbaarheid te verbeteren? Zijn er verschillen in rassen in de invloed van de plant op de bodem?

Bekijk de presentatie van Wijnand Sukkel: De bodem voedt de plant én de plant voedt de bodem!

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen