Organische stof & Groenbemesters

Groenbemesters zijn prima gewassen om organische stof toe te dienen. Deze gewassen zijn ontwikkeld voor de productie van veel biomassa in een korte tijd. Vooral bladrammenas, gele mosterd, Italiaans raaigras en Japanse haver kunnen in korte tijd veel biomassa produceren. De organische stof die na een jaar nog aanwezig is in de bodem is de stabiele fractie en wordt effectieve organische stof genoemd. De hoeveelheid geproduceerd organische stof is sterk afhankelijk van het zaaitijdstip. Hoe eerder er wordt gezaaid hoe meer biomassa er wordt geproduceerd.

Aanvoer van effectieve organische stof (EOS) in kg per ha

Groenbemesters 15 juli 1 aug 15 aug 1 sep 15 sep 1 okt 15 okt
Japanse haver 1650 1000 550 400 350 300
bladrammenas 2050 1600 950 650 350 150
gele mosterd 1800 1250 750 500 350 250
Italiaans raaigras 1850 1600 1250 1000 750 450 200
facelia 1100 600 350 150 50
voederwikken 800 700 500 350 250

Bron: Handboek bodem & bemesting

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen