1. Home
  2. Bodemchemie
  3. (Pagina 2)

Dossier: Bodemchemie

Artikelen binnen dit dossier

Bodemchemie
Nieuws & Blogs

Handboek bodem en bemesting (CBAV 2022)

De website ‘Handboek Bodem en Bemesting’ biedt adviezen en handvaten over bemesting en bodembeheer. Het handboek is vooral bedoeld voor telers, adviseurs en andere personen die betrokken zijn bij bemesting…
Bodemchemie
Groenbemesters

Actualisatie N-bemestingsrichtlijnen groenbemesters

Op de website handboekbodemenbemesting.nl zijn stikstofbemestingsrichtlijnen voor groenbemesters weergegeven. Per groenbemester wordt een range weergegeven voor de N-bemesting. In de praktijk is er behoefte aan een verfijning naar zaaidatum en…