Dossier: Bodemchemie

Artikelen binnen dit dossier

Bodemchemie
Nieuws & Blogs

Bladrammenas voorkomt stikstof uitspoeling!

Bladrammenas voorkomt stikstof uitspoeling met 49% tot wel 73%! Uit recent meerjarig Nederlands onderzoek blijkt dat bladrammenas veel stikstof opneemt en daardoor uitspoeling voorkomt. Vaak wordt gesteld dat vlinderbloemigen of…
Bodemchemie
Nieuws & Blogs

Bemestingsadvies grasland en voedergewassen (CBVG 2022)

De “Adviesbasis voor de bemesting van grasland en voedergewassen” is bedoeld voor laboratoria voor grondonderzoek ten behoeve van hun bemestingsadvisering, voorlichtingsdiensten, handel, industrie, onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij ook…
Bodemchemie
Nieuws & Blogs

Handboek bodem en bemesting (CBAV 2022)

De website ‘Handboek Bodem en Bemesting’ biedt adviezen en handvaten over bemesting en bodembeheer. Het handboek is vooral bedoeld voor telers, adviseurs en andere personen die betrokken zijn bij bemesting…
Bodemchemie
Groenbemesters

Actualisatie N-bemestingsrichtlijnen groenbemesters

Op de website handboekbodemenbemesting.nl zijn stikstofbemestingsrichtlijnen voor groenbemesters weergegeven. Per groenbemester wordt een range weergegeven voor de N-bemesting. In de praktijk is er behoefte aan een verfijning naar zaaidatum en…